कृषीपाटोदा

पाटोदयात चढया भावाने खते- बियाणांची विक्री !

कृषी विभागाचे दुर्लक्ष

पाटोदा/ प्रतिनिधी

तालुक्यात सध्या महाबीज या उडीद बियाण्याचा सर्रास काळाबाजार चालू आहे. चढ्या भावाने याची विक्री होत आहे. दुकान मालक सर्रास नकार देत आहेत की महाबीज बियाणे आलेलेच नाही. तरी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाकृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यानी लक्ष दयावे व जादा दराने विक्री करणाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतुन होत आहे.
तालुक्यात रोहीण्या बरसल्या असुन यामुळे शेतीच्या कामाला वेग आला आहे. खते बि-बियाणे घेण्यासाठी शेतकरी तालुक्यात दुकानात गर्दी करु लागले आहेत, माञ तालुक्यात सध्या महाबीज या उडीद बियाण्याचा सर्रास काळाबाजार चालू आहे. चढ्या भावाने याची विक्री होत आहे व दुकान मालक सर्रास नकार देत आहेत की महाबीज बियाणे आलेलेच नाही. तसेच शासनाने दिलेल्या दरापेक्षा जादा पैसे हे दुकानदार घेत आहेत याकडे माञ कोणीच लक्ष देत नाहीत तरी तालुकाकृषी अधिकारी,जिल्हाकृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यानी लक्ष दयावे व जादा दराने विक्री करणारावर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. माञ याकडे कृषी विभागाचे साफ दुर्लक्ष आहे हे सर्रास दिसून येत आहे.
Attachments area

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!