phd

अंबाजोगाई

वहिदा पठाण यांना पीएच.डी पदवी प्रदान

अंबाजोगाई (वार्ताहर) येथील स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालयात कला शाखेत उर्दू विषयाचे अध्यापन करणा-या पठाण वहिदा बेगम युसुफ खाँन यांना औरंगाबाद…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!