suspensation

केज

रेशन दुकानाचा परवाना निलंबित

केज/प्रतिनिधी: रामेश्वरवाडीतील दुकानदार हा लाभार्थींना मोफतचे धान्य जादा दराने विकत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या रेशन दुकानाचा…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!