क्राईम डायरीमाजलगाव

राजेवाडी येथुन दोन म्हैशी व दोन वासरे पळवीले

माजलगाव / प्रतिनिधी:
तालुक्यातील राजेवाडी येथील दोन शेतकऱ्याच्या शेतातील आखाड्यावर बांधलेली म्हैस व वासरू चोरून नेल्याची घटना दिनांक 17 व 18 च्या दरम्यान घडली. यामुळे दोन्ही शेतकऱ्याचे 90 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

राजेवाडी शिवारात असलेल्या चिंच शिवारातील आखाड्यावर बांधलेली म्हैस व वासरू चोरून नेले तर पांढरी शिवारात आखाड्यावर बांधलेली म्हैस व वासरू चोरून नेल्याच्या दोन घटना घडल्या. यातून दोन्ही शेतकऱ्याचे 90 हजाराचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी संतोष राम किसन जाधव ( रा. राजेवाडी ता. माजलगाव) यांच्या फिर्यादीवरून दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक सुरेवाड करीत आहेत.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!