Video Galley

1 / 17 Videos
1

दागीने चेरणारे चोरटे सीसीटीव्हीत कैद

01:01
2

ममदापूर पाटोदा येथे ऊस जळून खाक

00:14
3

सुगाव येथे ऊस जळून खाक

00:27
4

मांजरा धरणाचे सहा दरवाजे उघडले

00:38
5

धावडी येथील तलाव ओव्हरफ्लो

00:48
6

रेणा नदीत बुडतांना दोन तरूणांना वाचवीले

00:21
7

मसाजोग परिसरात जोरदार पाऊस

00:32
8

मसाजोग परिसरात जोरदार पाऊस

00:32
9

मांजरा नदीला पूर

00:31
10

साळेगाव ता. केज परिसरात ढोबळी मिरचीचे नुकसान

01:19
11

कुलदीप करपे

00:48
12

धावडी येथील तलावात समाधानकारक पाणी

00:41
13

अंबाजोगाई शहरात जोरदार पाऊस

00:35
14

17 July 2021

01:17
15

काळवटी धरण ओव्हरफ्लो

00:22
16

अंबाजोगाई शहरातील रस्त्यावर पाणी

00:18
17

दैठणा- राडी येथील पुलावर पाणी आले.

01:16